Kategorier
Arrangementer Bestyrelse Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ODR

Mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 i Rytterstuen

Mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 i Rytterstuen

DAGSORDEN:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsen aflægger beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Fastsættelse af kontingent og gebyrer
 • Behandling af indkomne forslag
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal værebestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af bestyrelse og suppleant

På valg er:

 1. Marlene (modtager genvalg)
 2. Martin (modtager genvalg)
 3. Karina
 • Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen