Reglementer


Ordens- og staldreglement

1.
Al ophold på ridecenteret er på eget ansvar.

2.
Kun personalet har adgang til foder, hø, halm etc. Det er strengt forbudt at lege i halmen.

3.
Ved brug af vandspiltov skal man feje og rense op efter sig, samt hænge vandslange og kæder på plads.

4. Der kræves almindelig oprydning ved brug af staldgangen (fjerne klatter og feje) hver gang.

5.
Ved brug af rytterstuen rydder man op efter sig.

6.
Græsplænen foran gårdspladsen/staldene er forbeholdt rolige aktiviteter og færdsel med hest/pony er strengt forbudt.

7.
Det er på eget ansvar at lukke hest på fold. Kun i forbindelse med sygdom og efter tilladelse kan enkelte heste have eneret til en fold i en kortere periode.

8.
Stalden er lukket mandag-fredag mellem kl. 22.00 og 07.30, lørdag-søndag og helligdage mellem 17.00 og 07.30.

9.
Middagsro i stalden bør om muligt respekteres mellem 12.00 og 14.00.

10.
Ingen langtidsparkering af heste på staldgangen.

11.
Sidste m/k i stalden lukker og slukker, låser sadelrum og kontrollerer døre og porte samt slukker udvendige lysarmaturer på begge stalde.

12.
Al rygning indendørs er strengt forbudt.

13.
Løse hunde på området bør begrænses og er forbudt ved stævner og lign. arrangementer.

14.
Hvis der hentes hø i skuret, rydder man op og fejer efter sig.


Ridehusreglement

1.
Vis hensyn – undgå højrøstet tale.

2.
Op- og nedstigning må ikke foregå på hovslaget.

3.
Det er ikke tilladt at stå stille på hovslaget.

4.
Ved ridning i ridehal mødes man venstre mod venstre side, dog viger man altid for ryttere der undervises.

5.
Der må kun undervises af de af inspektøren godkendte ridelærere.

6.
Løse heste er ikke tilladt i ridehallen.

7.
Ingen longering i ridehallen.

8.
Hestepærer fjernes, hvis hesten stod stille.