Sikkerhedsregler


Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter

01. Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter.

02. Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

03. Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år

04. Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

05. Før altid en hest i trense eller træktov

06. Løb eller råb ikke i stalden

07. Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet

08. Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

09. Du må aldrig anvende sporer uhæmmet

10. Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn

11. Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred

12. Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

13. Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.

14. Kend klubbens regler for ridning på bane

15. Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning

16. Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke eller hente heste på folden

17. Kend klubbens forholdsregler ved brand

18. Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.


Sikkerhed først

ODR er medlem af Dansk Ride Forbund. Sikkerhed er en integreret del af forbundets arbejde og en del af det daglige samvær med hesten. Læs mere på forbundets hjemmeside.

www.rideforbund.dk