Kategorier
Bestyrelse Nyheder

Indkaldes til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ODR den 18. marts 2019 kl. 20.00 i Rytterstuen.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ODR den 18. marts 2019 kl. 20.00 i Rytterstuen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsen aflægger beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent og gebyr
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse- og bestyrelsessuppleantet. På valg er Liza Schwartz, modtager ikke genvalg. Hanne Andersen modtager genvalg
8. Eventuelt