Kategorier
Bestyrelse Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ODR

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ODR den 26. marts 2018 kl. 19.00 i rytterstuen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ODR den 26. marts 2018 kl. 19.00 i rytterstuen

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Odense Rideklub med følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsen aflægger beretning.
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent og gebyr.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse- og bestyrelsessuppleanter. På valg er Marlene (modtager ikke genvalg), Anders Larsen (modtager genvalg).
  8. Eventuelt.