Kategorier
Bestyrelse Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ODR

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ODR den 30. marts 2014 kl. 15.00 i rytterstuen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ODR den 30. marts 2014 kl. 15.00 i rytterstuen.

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger berretning

4. Fremlægning af revideret regnskab

5. Fastsættelse af kontingent og gebyr

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg er Sisse Hansen og Emma Hansen, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Trine Peterson og Martin Emmerich

8. Eventuelt